Försök på andra ställen på webben

Försöksfinland

I statsrådets projekt Försöksfinland genomförs regeringens spetsprojekt som går ut på att skapa och stärka en kultur som gynnar försök.

Regeringsprogrammet

Ett av de viktigaste målen i statsminister Sipiläs regeringsprogram är att skapa en försöksinriktad kultur.

Finansministeriets försök med digitala kommuner

Hösten 2016 inledde Finansministeriet ett utvecklingsprogram i samband med försöket Digitala kommuner. Syftet med programmet är att via försök få till stånd påvisade besparingar eller minska