Analyser och datamaterial

Kostnadsstruktur

Se vad servicen i din hemkommun kostar och jämför med andra kommuner.

Obs! Uppgifterna om kommunerna i landskapet Åland är inte jämförbara med uppgifterna om kommunerna på fastlandet. Bokslutsuppgifterna för 2020 anges enligt kommunindelningen 2021. I fråga om sammanslagna kommuner har uppgifterna för de gamla kommunerna räknats ihop. Till skillnad från tidigare år har affärsverkens uppgifter också tagits med. Kostnadsstrukturens uppgiftsklassificering har också uppdaterats.

Kostnadsstrukturapplikationen har utvecklats för nyare terminaler. Därför kan problem uppstå vid användning av gamla versioner av Internet Explorer. Om tjänsten inte fungerar med din Internet Explorer, rekommenderar vi att du laddar ner webbläsaren Firefox eller Google Chrome.

Du kan ladda ner webbläsarna här: Firefox  Google Chrome

Direkt adress: www.kommunforbundet.fi/kostnadsstruktur