Förvaringstider för kommunala handlingar

På denna sida finns det uppgifter i databasform om hur länge kommunala handlingar ska förvaras.

Databasen innehåller Riksarkivets föreskrifter om uppgifter i handlingar som ska förvaras bestående och minimirekommendationer om uppgifter i handlingar som ska förvaras en viss tid. Anvisningarna har utarbetats i samarbete med kommunerna, landskapsförbunden och sakkunniga vid Kommunförbundet.

Arkivbildaren ansvarar för att Riksarkivets föreskrifter om bestående förvaring av uppgifter i handlingar efterlevs samt bestämmer förvaringstiderna för uppgifter som ska förvaras en viss tid, utgående bland annat från den egna verksamhetens behov, speciallagstiftningen eller anvisningar från ministerier och centrala ämbetsverk. Anvisningarna om förvaringstider kan användas vid utarbetandet av informationsstyrningsplanen. Databasen är i första hand avsedd för dem som svarar för kommunernas dokumentförvaltning, informationshantering och arkivfunktion. 

Databasen är grupperad i enlighet med kommunernas gemensamma uppgiftsklassificering. Eftersom landskapsförbunden inte finns med i den ursprungliga klassificeringen har de fått det sista numret 15.

Du hittar anvisningar för förvaringstider i excel-format nedan: 

Äldre anvisningar som kan användas men inte är uppdaterade:

Alla anvisningar om förvaring på finska hittar du i Kommunförbundets publikationssamling,

 

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman

Kaffe med Uffe

En gång per månad bjuder Ulf Stenman, direktör för Kommunförbundet svenska verksamhet på ett virtuellt, aktuellt och spirituellt morgonkaffe på Teams.  
Läs mera: Kaffe med Uffe

Digifika - nätverk för digitalisering

Kommunförbundet arrangerar korta sessioner med presentationer och diskussioner om digitalisering på svenska i nätverket för Digifika.

Mer info om nätverket för digifika.