Landskaps- och vårdreformen

Intressebevakning: att påverka för kommunernas och landskapens bästa

Kommunförbundet hörs av riksdagens utskott i samband med lagpaketen om landskaps- och vårdreformen. På Kommunförbundets webbplats finns sammanställt förbundets utlåtanden till riksdagens utskott samt en vloggserie där förbundets sakkunniga berättar om sitt arbete (på finska, vissa inslag också på svenska).

Kommunförbundets styrelse tog onsdagen den 22 november ställning till lagutkastet om valfrihet inom social- och hälsovården. Läs pressmeddelandet om Kommunförbundets utlåtande. Tidigare i november 2017 utförde Kommunförbundet undersökningen Kommunpulsen. Genom Kommunpulsen utreddes åsikterna om hur målen för landskaps- och vårdreformen kommer att uppfyllas i fall att lagen om ordnande av social- och hälsovården och valfrihetslagen införs i den nuvarande formen. Kommunförbundet har använt svaren från Kommunpulsen i sitt eget utlåtande om valfrihetslagen.

Kommunförbundet utreder år 2017 bildandet av en gemensam intresseorganisation för kommunerna och landskapen (på finska)