Kontaktuppgifter

Besöksadress

Getavägen 2115

Postadress

22340
GETA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
info@geta.ax

Basuppgifter

Kommunnummer
065
Språkförhållande
Svenskspråkig