Kontaktuppgifter

Besöksadress

Laskutie 1

Postadress

PL 5
89401
HYRYNSALMI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@hyrynsalmi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
105
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Aunus
Ryssland 1989