Kontaktuppgifter

Besöksadress

Aholantie 19

Postadress

88400
RISTIJÄRVI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
yhteispalvelu@ristijarvi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
697
Språkförhållande
Finskspråkig