Suomussalmi

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kauppakatu 20

Postadress

PB 40 89601 SUOMUSSALMI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@suomussalmi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
777
Språkförhållande
Finskspråkig