Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kauppakatu 20

Postadress

PB 40
89601
SUOMUSSALMI

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@suomussalmi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
777
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Kalevala
Ryssland 1989
Nordmaling
Sverige