Kontaktuppgifter

Besöksadress

Maaherrankatu 7

Postadress

PB 42
89201
PUOLANKA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kunta@puolanka.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
620
Språkförhållande
Finskspråkig