Kontaktuppgifter

Besöksadress

Kauppatie 40

Postadress

29900
SASTMOLA

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@merikarvia.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
484
Språkförhållande
Finskspråkig