Kontaktuppgifter

Besöksadress

Rådhuset, Staketgatan 1

Postadress

64101
KRISTINESTAD

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kristinestad@krs.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
287
Språkförhållande
Tvåspråkig kommun, svensk majoritet

Vänorter

Novello
Italien 2011
Åndalsnes
Norge 1949
Sala
Slovakien 1949