Björneborg

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

28101

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@pori.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
609
Språkförhållande
Finskspråkig