Påmark

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Vanhatie 14

Postadress

PB 14 29630 PÅMARK

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@pomarkku.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
608
Språkförhållande
Finskspråkig