Kontaktuppgifter

Besöksadress

Vanhatie 14

Postadress

PB 14
29630
PÅMARK

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@pomarkku.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
608
Språkförhållande
Finskspråkig

Vänorter

Rakke
Estland 1995