Kontaktuppgifter

Besöksadress

Parkstigen 1

Postadress

02580
SJUNDEÅ

Telefonnummer
Allmän e-postadress
siuntio@siuntio.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
755
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet

Vänorter

Lindesberg
Sverige
Paide
Estland