Lojo

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Karstuntie 4

Postadress

PB 71 08101 LOJO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
keskushallinto@lohja.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
444
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet