Lojo

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Karstuntie 4

Postadress

PB 71
08101
LOJO

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@lohja.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
444
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet