Kyrkslätt

Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

PB 20 02401 KYRKSLÄTT

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@kirkkonummi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
257
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet

Grannkommuner