Kontaktuppgifter

Besöksadress

Postadress

PB 20
02401
KYRKSLÄTT

Telefonnummer
Allmän e-postadress
kirjaamo@kirkkonummi.fi

Basuppgifter

Kommunnummer
257
Språkförhållande
Tvåspråkiga kommun, finsk majoritet

Vänorter

Sundbyberg
Sverige 1972
Paldiski
Estland 1996