Kommunförbundets årsberättelse 2017

Kommunförbundet som utvecklare år 2017

Kommunförbundet, kommunerna och de kommande landskapen är viktiga utvecklare av det finska välfärdssamhället.

Utveckling i 2017

Kiinteistövero kuvituskuva

Fastighetsskatten förändras efter kommunernas önskan

Kommunerna har genom åren signalerat till Kommunförbundet att fastighetsskatten är i behov av en totalrevidering. År 2017 tog ärendet fart, och fastighetsskattesystemet ses nu över i två projekt.

lateral-image-left
Muutostuki

Kontaktytorna mellan kommunerna och landskapen visualiserades

Kommunförbundets förändringsstöd utgår från kundernas behov

lateral-image-right
Kuvituskuva tulevaisuuden kunta

En bredare syn på välfärden

Välfärden borde ligga på alla kommunanställdas bord. Alla, från den som sandar gångbanor till bibliotekarien, ska ha samma fokus.

lateral-image-left
lateral-image-right