Kommunernas arealer och befolkningstäthet

Finlands kommuner varierar stort i fråga om areal. Minst är Grankulla (6,0 km²) och störst är Enare (17 334 km²).  Medianen är 761 km², dvs. hälften av kommunerna är mindre till arealen, hälften är större.

Finlands befolkningstäthet 1.1.2022 var 18,3 invånare per landkvadratkilometer.  I jämförelse med det övriga Europa är Finland rätt glest befolkat, för den genomsnittliga befolkningstätheten i hela EU är cirka 109 invånare/km².

I Finland är bosättningen kraftigt koncentrerad till landets södra delar och de största stadsregionerna. Befolkningstätheten varierar stort från landskap till landskap. I det tätast befolkade landskapet Nyland bor det i medeltal 188 invånare/km². I Finlands glesast befolkade landskap, Lappland, bor det i snitt bara två personer per kvadratkilometer och i Kajanaland bara 3,5.

Den tätast befolkade staden är Helsingfors med 3 073 invånare/km². Utom Helsingfors är det bara fyra städer som har en befolkningstäthet på över 1 000 invånare/km²: Grankulla (1 765 inv./km²), Kervo (1 216 inv./km²), Träskända (1 205 inv./km²) och Vanda (1 004 inv./km²). De glesast befolkade kommunerna är Utsjoki, Enontekis och Savukoski med i snitt endast 0,2 invånare/km² var.

Lantmäteriverkets arealstatistik

EuroStats statistik: Population density in EU countries