Kommunförbundets bibliotek/informationstjänst

Bibliotekets informationstjänst är expert på informationskällor inom den kommunala sektorn. Informationstjänsten stöder Kommunförbundets mål och bygger upp ett informationsunderlag för vårt sakkunnigarbete.

Kommunförbundskoncernens personal är bibliotekets primära kundkrets. I mån av möjlighet betjänar biblioteket också kommunerna och andra som behöver information om kommunsektorn.

Utomstående kunder ombeds ta kontakt i förväg per e-post:kirjasto[at]kuntaliitto.fi Vi betjänar enligt överenskommelse.

Kommunförbundets bibliotek/informationstjänst i bokdatabasen PrettyLib

 

Kommunförbundet

Finlands Kommunförbund är ledande intressebevakare i branschen och erbjuder högklassiga expert- och informationstjänster. Alla Finlands kommuner och städer är medlemmar i Kommunförbundet. Även landskapsförbunden, sjukvårdsdistrikten, övriga samkommuner och kommunala bolag är med i verksamheten.

lateral-image-left