Kommunförbundet och Kommunförbundets bolag i sociala medier

På den här sidan ser du hur Kommunförbundskoncernen syns i olika sociala medier.

Kommunförbundet

KT Kommunarbetsgivarna

Kommunförbunds-koncernen

Vi deltar

Se också

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information