Kommunförbundet som arbetsgivare

Kommunförbundet som arbetsgivare

Vi erbjuder en enastående arbetsmiljö i en sakkunnigorganisation. Vår styrka är kompetens på många områden och en helhetssyn på kommunernas verksamhet och verksamhetsförutsättningar.

Inom Kommunförbundet utförs viktigt arbete. Via oss får de anställda verkligen arbeta för livskraftiga lokala och regionala samhällen. Våra anställda bevakar kommunernas intressen, betjänar kommunerna och fungerar som deras utvecklingspartner. Våra sakkunniga är engagerade i nätverk. 

Inom Kommunförbundet arbetar cirka 230 personer huvudsakligen i sakkunniguppgifter och vi erbjuder kommunerna och andra intressentgrupper sakkunnigtjänster och utvecklingskompetens tillsammans med våra koncernbolag. De sakkunnigas viktigaste uppgifter är service- och utvecklingsarbete samt bevakning av kommunernas och hela kommunsektorns intressen. Utöver de sakkunniga finns det andra anställda i planerings-, projekt- och assistentuppgifter.

Kommunförbundets mångsidiga arbetsuppgifter omfattar flera sektorer.

Vi utvecklar våra anställdas kompetens

Vi erbjuder regelbundet våra anställda olika utbildningar. Vi satsar på att utveckla personalens kompetens. Vi ordnar både intern och extern utbildning för de anställda, utbildning som är anpassad efter behoven.

Vi stöder chefsarbetet och ger chefsutbildning regelbundet. Utvecklingssamtal ordnas en gång om året i hela organisationen.

Vi sörjer för de anställdas välbefinnande

Vi erbjuder våra anställda en omfattande företagshälsovård via en utomstående samarbetspartner.

Vi erbjuder också olika personalförmåner med hjälp av vilka vi vill se till personalens arbetshälsa och trivsel i arbetet. Vi stöder idrott och kultur för personalen på ett mångsidigt sätt. Kommunförbundets personal har också rätt att för eget bruk hyra fritidsbostäder som Kommunförbundet administrerar.

Kommunförbundets anställda arbetar på Kommunernas hus

Kommunförbundets anställda får arbeta i en trivsam miljö som för  närvarande renoveras. I och med renoveringen har de anställda på Kommunförbundet fått moderna, rymliga och ljusa arbetsrum. I Kommunernas hus finns det många rum som är utrustade med modern mötesteknik, en restaurang, simbassäng med bastu och bland annat en konditionssal.

Kommunernas hus som byggdes år 1982 är planerat av arkitektbyrån Castrén-Jauhiainen-Nuuttila. Utöver Kommunförbundets koncern är olika företag och bolag verksamma i huset. Dagligen jobbar 300–400 personer i Kommunernas hus. Utöver arbetsrummen erbjuder huset konferenstjänster för cirka 400 gäster.

Kommunförbundet har sedan 1992 haft ett kontor i Bryssel som stöder intressebevakningen i EU. I Bryssel arbetar två anställda vid Kommunförbundet.

Lediga arbetsplatser

Vi utlyser lediga platser via Kommunrekry.fi.

Kommunförbundet erbjuder varje år några praktikplatser för studerande vid yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor och universitet.