Nätverk på svenska

Kommunernas ordförandenätverk

logo

Finlands Kommunförbund har under våren 2022 skapat ett nytt nätverk för de 49 svensk-och tvåspråkiga kommunernas kommunfullmäktige- och styrelseordföranden på svenska.

Målet med nätverket är att skapa samarbete och diskussion mellan kommunerna. Programmet hålls på svenska men under diskussionen får man givetvis använda sitt modersmål. Nätverket sammanträder cirka två gånger per år.

Emilia Mattsson

Emilia Mattsson Nortamo

Utvecklingschef
Svenska enheten, Svenska teamet
+358 9 771 2289, +358 50 598 8594
Ansvarsområden
  • intressebevakning och utveckling av service för våra svensk- och tvåspråkiga kommuner
  • stärkande av tvåspråkigheten i Kommunförbundets utvecklingsprojekt
  • koordinering av nätverket för svensk- och tvåspråkiga kommuner samt sekreterare för svenska delegationen
Läs mer om dessa teman