Nätverk på svenska

Kommunernas ordförandenätverk

logo

Finlands Kommunförbund har under våren 2022 skapat ett nytt nätverk för de 49 svensk-och tvåspråkiga kommunernas kommunfullmäktige- och styrelseordföranden på svenska.

Målet med nätverket är att skapa samarbete och diskussion mellan kommunerna. Programmet hålls på svenska men under diskussionen får man givetvis använda sitt modersmål. Nätverket sammanträder cirka två gånger per år.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information

Läs mer om dessa teman