Beställ våra nyhetsbrev

Kommunförbundet ger ut nyhetsbrev om olika verksamhetsområden och projekt. Nyhetsbreven riktar sig till sakkunniga inom kommunsektorn och till kommunernas förtroendevalda.

Nyhetsbreven innehåller de färskaste nyheterna och forskningsresultaten, förändringar inom lagstiftning, nya publikationer och kommande evenemang.

Teman för kommunförbundets tvåspråkiga nyhetsbrev

 • Demokratia ja osallisuus / Demokrati och delaktighet
 • Digitalisaatio ja tiedonhallinta / Digitalisering och informationshantering
 • Elinvoima ja työllisyys / Livskraft och sysselsättning
 • Hallinto ja päätöksenteko / Förvaltning och beslutsfattande
 • Ilmastonmuutos / Klimatförändringen
 • Johtaminen ja kehittäminen / Ledning och utveckling
 • Kansainväliset ja EU-asiat / Internationella frågor och EU
 • Kestävä kehitys / Hållbar utveckling
 • Kirjastot / Bibliotek
 • Kulttuuri / Kulturtjänster
 • Laki / Juridik
 • Liikunta ja nuoriso / Idrott och unga
 • Luottamustehtävät / Förtroendeuppdrag
 • Opetus ja koulutus / Undervisning och utbildning
 • Rakennettu ympäristö / Byggd miljö
 • Sosiaalipalvelut / Socialservice
 • Talous / Ekonomi
 • Terveyspalvelut / Hälso- och sjukvård
 • Varhaiskasvatus / Småbarnspedagogik
 • Viestintä ja markkinointi / Kommunikation och marknadsföring
 • Hankintainfo / Upphandlingsinfo

Koncernens nyhetsbrev

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information