Anhållan om tillstånd att forska i Kommunförbundets arkiv

Finlands Kommunförbund rf:s arkiv är tillgängligt för historiska och vetenskapliga forskningsändamål.

Skicka forskningsplanen som bifogat dokument eller beskriv temat för forskningen.
Person eller grupp som ansvarar för forskningen.
Specificera begäran så väl som möjligt. Begäran om information i mindre skala besvarar vi per e-post. Om begäran är omfattande kommer vi överens med er om en tid då ni kan forska i arkivet i Kommunernas hus.
Som mest 5 filer.
Begränsning 16 MB.
Tillåtna filtyper: gif, jpg, png, bmp, tif, txt, rtf, html, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx.
Beskriv på allmän nivå vad som är den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter och för vilka ändamål specificerade individuella personuppgifter används i forskningen. En mer ingående beskrivning bör finnas i forskningsplanen.
En kort beskrivning av hur personuppgifter som behandlas förvaras och skyddas samt uppgifter om platsen för behandlingen. En mer ingående beskrivning bör finnas i forskningsplanen.
Beskrivning av livscykeln för informationsmaterialet som behandlas, dvs hur informationen samlas in och hur det förstörs eller arkiveras. En mer ingående beskrivning bör finnas i forskningsplanen.
Uppgifterna i denna blankett förvaras i Kommunförbundets kund- och intressentgruppsregister i 10 år.
Kontaktuppgifter