Anhållan om tillstånd att forska i Kommunförbundets arkiv

Finlands Kommunförbund rf:s arkiv är tillgängligt för historiska och vetenskapliga forskningsändamål.

Skicka forskningsplanen som bifogat dokument eller beskriv temat för forskningen.
Person eller grupp som ansvarar för forskningen.
Specificera begäran så väl som möjligt. Begäran om information i mindre skala besvarar vi per e-post. Om begäran är omfattande kommer vi överens med er om en tid då ni kan forska i arkivet i Kommunernas hus.
Som mest 5 filer.
Begränsning 20 MB.
Tillåtna filtyper: gif jpg png bmp tif txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx.
Uppgifterna i denna blankett förvaras i Kommunförbundets kund- och intressentgruppsregister i 10 år.
Kontaktuppgifter