Kommunförbundets evenemang följer principerna för tryggare rum

Principerna för tryggare rum presenteras i början av våra evenemang, och deltagarna ombeds att förbinda sig till dem redan då de anmäler sig.


Alla är ansvariga för den gemensamma tryggheten

  • Vi respekterar varandras personliga utrymme, både fysiskt och socialt.
  • Vi lyssnar på varandra och ger alla en möjlighet att delta i diskussionen.
  • Vi talar respektfullt om alla människor och människogrupper.
  • Vi låter alla tala i egen sak och gör inte antaganden om varandra.
  • Vi ingriper solidariskt om någon beter sig eller talar på ett störande sätt.

Hur ingriper vi om någon bryter mot principerna för tryggare rum?

  • Den eller de som brutit mot principerna för tryggare rum ges genast saklig respons; vi förklarar vad som var olämpligt, och personen ges en möjlighet att ändra sitt beteende och vid behov be om ursäkt.
  • Om detta inte har någon effekt och det olämpliga beteendet fortsätter, kan evenemangets ordförande avlägsna personen från rummet eller distansmötet. Vid fysiska evenemang kan det hållas en kort paus, varvid personen som betett sig störande på tu man hand kan få en förklaring till varför hen avlägsnats.

Obs: även inbjudna talare kan bryta mot principerna för tryggare rum. I sådana fall följs samma procedur som ovan.

Om evenemangets ordförande bryter mot principerna, ska hen solidariskt uppmärksammas om detta utan dröjsmål.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information