Kommunförbundets årsberättelse 2017

lateral-image-left
lateral-image-right
lateral-image-left
lateral-image-right
lateral-image-left

FCG:s årsberättelse 2017

FCG Finnish Consulting Group Oy är ett av Finlands största konsultföretag och ägs av Kuntaliitto Holding Oy.

KL-Kustannus Oy:s årsberättelse 2017

KL-Kustannus Oy är ett aktiebolag som producerar medietjänster och evenemang för kommunsektorn. KL-Kustannus Oy ägs av Kuntaliitto Holding Oy.

KL-Kuntahankinnat - årsberättelse 2017

KL-Kuntahankinnat är ett bolag som ägs av Kommunförbundet och som kostnadseffektivt konkurrensutsätter varor och tjänster genom gemensam upphandling.

KT Kommunarbetsgivarna

KT Kommunarbetsgivarna bevakar de kommunala arbetsgivarnas intressen och utvecklar arbetslivet.