Kommunförbundets årsberättelse 2017

Kommunförbundets serviceverksamhet år 2017

Kommunförbundet stöder kommunsektorn med sakkunskap, informationsproduktion, informationsspridning och utbildning.

service i 2017

92 procent är nöjda

Havainnekuva Savonlinnasta

Effektivt projektarbete i Nyslott med stöd från juridiska enheten

Paragrafdjungeln kräver noggrannhet. Kommunförbundets juridiska enhet ger kommunens anställda och förtroendevalda hjälp med juridiska frågor tusentals gånger per år. I Nyslott var det viktigt att försäkra sig om att två projekt till stöd för stadens livskraft inte skulle försinkas.

lateral-image-left
Taloustorstai kuvituskuva

Kommunförbundets Taloustorstai om aktuella teman inom ekonomin direkt till kommunerna

Taloustorstai är Kommunförbundets nya kanal (på finska) för snabb förmedling av information om aktuella frågor i kommunekonomin och underlag för samtal. Målgruppen är i första hand tjänsteinnehavare som svarar för ekonomin och finanserna i kommunerna men också kommunala beslutsfattare.

lateral-image-right
lateral-image-left