Annukka Mäkinen

Annukka Mäkinen

Enheten för livskraft och ekonomi, Regioner och näringar
+358 9 771 2530, +358 40 594 1252
Annukka.Makinen@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • EU:s region- och strukturpolitik