Anu Tirkkonen

Enheten för livskraft och ekonomi
+358 9 771 2342, +358 40 5473 944
Anu.Tirkkonen@kuntaliitto.fi