Irmeli Myllymäki

Irmeli Myllymäki

utvecklingschef
Enheten för välfärd och bildning
+358 9 771 2053, +358 46 921 4443
Irmeli.Myllymaki@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • utveckling av bildningstjänsterna
  • stöd och utbildning för bildningsledningen
  • samarbete och kontaktytor (bl.a. SISOTE)
  • Projektet Utbildning som tjänst