Kaisa Mäntynen

Kaisa Mäntynen

Sakkunnig inom miljö- och hälsoskydd, vikarie
Enheten för samhälle och miljö
+358 9 771 2139, +358 40 703 6475
Kaisa.Mantynen@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • Intressebevakning, utvecklingsarbete och sakkunnigtjänster för kommunerna i anslutning till miljö- och hälsoskyddet.
  • Upprätthållande och samordning av den interaktiva e-postlistan för kommunernas miljöhälsodirektörer.
  • Deltagande i nationella projekt som stöder kommunernas arbete kring inomhusluft.