Kaisa Mäntynen

Kaisa
Mäntynen
Sakkunnig inom miljö- och hälsoskydd, vikarie

Kontaktinformation
Telefonnummer
+358 9 771 2139
Mobiltelefon
+358 50 4777 549
E-post
Kaisa.Mantynen@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • Intressebevakning, utvecklingsarbete och sakkunnigtjänster för kommunerna i anslutning till miljö- och hälsoskyddet. Upprätthållande och samordning av den interaktiva e-postlistan för kommunernas miljöhälsodirektörer. Deltagande i nationella projekt som stöder kommunernas arbete kring inomhusluft.