Laura Hassi

Laura Hassi

specialsakkunnig, boende
Enheten för samhälle och miljö, Maankäyttö- ja ympäristötiimi
+358 9 771 2264, +358 50 562 7665
Laura.Hassi@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • utveckling av boendet i kommunerna
  • kommunal service i boendefrågor
  • påverkansarbete inom den nationella bostadspolitiken och dess bestämmelser