Marja-Liisa Ylitalo

Marja-Liisa Ylitalo

Utvecklingschef
Enheten för livskraft och ekonomi, Kommunalekonomi
+358 9 771 2083
Marja-Liisa.Ylitalo@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • ekonomistyrning
  • revision
  • intern kontroll
  • riskhantering