Markus Pauni

Markus Pauni

Strategi- och utvecklingsdirektör
+358 9 771 2049, +358 50 439 5612
Markus.Pauni@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • direktör för strategienheten
  • Kommunförbundets strategi, prognostisering och utveckling
  • kommunpolitik och kommunalt ledarskap
  • digitalisering och informationssamhället