Nina Nikkonen

Kommunförbundets interna tjänster, Ekonomiförvaltning
+358 9 771 2649, +358 50 591 1970
Nina.Nikkonen@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • ansökningar, heders- och förtjänsttecken
  • registrering
  • arkivering