Tiina Pohjanen

Projektchef
Enheten för välfärd och bildning
+358 9 771 2214, +358 50 562 5870
Tiina.Pohjanen@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • projektet Kommuninformation om kultur – informationsunderlag för kommunernas kulturverksamhet