Tuulia Innala

Tuulia Innala

sakkunnig, utveckling av kommunaltekniken
Enheten för samhälle och miljö, Tekniikka ja turvallisuustiimi TT
+358 9 771 2565, +358 40 572 2120
Tuulia.Innala@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • Avfallshantering
  • Vattentjänster
  • Dagvattenhantering.