Vesa Peltola
+358 9 771 2054, +358 40 568 7145
vesa.peltola@kuntaliitto.fi
Ansvarsområden
  • Kommunernas verksamhetsförutsättningar som producenter och användare av energi (fjärrvärme, förnybar energi)
  • Hantering av kommunernas energianvändning
  • Kommunsektorns energieffektivitetsavtal
  • Energianvändning inom trafiken
  • Uppföljning av Finlands och EU:s energipolitik