Framtidens kommunens digitalisering - projekt

Kunta.fi - Kommunförbundets roll

"Ur Kommunförbundets perspektiv går Kunta.fi-arbetet ut på att koordinera kommunernas samarbete till förmån för de kommuner som deltar, utgående från de behov kommunerna lyft fram"

Kommunförbundet stöder gärna utarbetandet av gemensamma verksamhetsformer, speciellt medan projektet Digitaliseringen av framtidens kommun pågår. Målsättningen är att bygga upp en bestående verksamhetsmodell som på ett naturligt sätt passar in i Kommunförbundets verksamhet och enligt vilken den här typen av koordineringsarbete kommer att genomföras och finansieras framöver.

Teknologi

Kommunförbundet tar inte ställning till vilket publikationssystem var och en av kommunerna vill använda. Ur Kommunförbundets synvinkel är det önskvärt att ett liknande samarbete och gemensamt utvecklande uppstår också kring andra programvarulösningar och plattformar. Denna verksamhetsmodell är under utveckling och olika utvecklingssammanslutningar kunde också byggas upp kring andra produkter med öppen källkod eller andra för kommunerna gemensamma lösningar. Orsaken till att Drupal valdes för denna modell var dels det initiativ som kom från kommunerna, dels det betydande kapital som grundarbetet i Åbo gav och som erbjöd startskottet för arbetet.