Projektet Integration på svenska 2023-2025

Finlands officiella tvåspråkighet ger möjlighet att välja finska eller svenska som integrationsspråk. Det är möjligt att göra den allmäna språkexamen som krävs för finskt medborgarskap på svenska. I praktiken är det i tvåspråkiga kommuner det är möjligt att välja svenska som första integrationsspråk. Om det finns tillräckligt många som vill läsa svenska ordnas integrationsutbildning.

Kommunförbundets svenska enhet leder ett tvåårigt integrationsprojekt som stödjer integration på svenska i de svensk- och tvåspråkiga kommunerna.

Målet är smidigare integrationsstigar på svenska och bättre matchning mellan arbetskraft och jobb. Projektet, som har en budget på strax över 200 000 euro och som finansieras av i huvudsak Svenska kulturfonden, omfattar så väl flyktingintegration som arbetskraftsinvandring.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information