Kommunförbundets årsberättelse 2017

Kommunerna och TE-byråerna samarbetar för ökad sysselsättning

Hur skulle det kännas att söka jobb med hjälp av en personlig coach? I Kommunförbundets sysselsättningsmodell hänvisas den arbetssökande till personlig, offentlig service i sin egen kommun. Modellen testas i 23 kommuner i form av regionala sysselsättningsförsök som ingår i regeringens spetsprojekt.

– I praktiken innebär det att en arbetssökande som varit länge arbetslös får sin service av kommunen istället för arbets- och näringsbyrån. Kundens coach hör till kommunens och byråns gemensamma team där de sakkunnigas mångsidiga kompetens tas till vara, berättar Erja Lindberg, utvecklingschef vid Kommunförbundet.

Erja LIndberg

Kommunförsöken grundar sig på en lag om offentlig arbetskrafts- och företagsservice där man helt enkelt bytte ut ”arbets- och näringsbyrån” mot ”kommunen”. Försökslagen trädde i kraft 1.8.2017 och gäller till utgången av 2018.

Redan innan försöket inleddes hösten 2017 hade Kommunförbundet tagit initiativ till förberedelse av projektet och planerat en modell i nära samarbete med kommunerna. Försöket är en fortsättning på det framgångsrikt genomförda sysselsättningsförsöket i kommunerna 2012–2015.

Efter försöken siktar Kommunförbundet och de kommuner som deltog i försöket på en alliansmodell.

Fördelar för ekonomin och sysselsättningen

Ingen separat budget finns för sysselsättningsförsöket, utan kommunerna finansierar försöken själv. Trots det kommer inte ens små kommuners ekonomi att pressas oskäligt, modellen tvärtom stöder kommunernas ekonomi. Besparingen kommer av att modellen befriar personal från arbets- och näringsbyrån till stöd för de kommunanställda.

Utöver de ekonomiska fördelarna kan modellen leda till mer tillfredsställande resultat .

– I modellen förenas två olika arbetskulturer och olika slags kunnande. Detta ger synergieffekter och sådan aktivitet som ett innovativt team för med sig, säger Lindberg.

Lovande respons om försöket

Satsningen som tagit fart har redan fått positiv respons från både kommuner och kunder.

Enligt hittills samlad kundrespons har kunderna upplevt att de blivit hörda. Till exempel i Tammerfors visar kundtillfredsställelsemätaren  som finns i besökslokalen höga värden.

mittari

Skulle du berätta åt dina bekanta att du fått bra betjäning av coachen?

 

– Om inte Kommunförbundet hade förberett försöken tillsammans med kommunerna hade de knappast blivit av. Vi har kunnat visa vad man kan åstadkomma. Kommunerna har nu dessutom fått ett incitament att fortsätta arbetet, då de märkt att de med egna åtgärder kan minska arbetslösheten, säger Lindberg.

– Det finaste har varit att följa med TE-byråernas och kommunernas samarbete. Om man inte får till stånd resultat på det här sättet så lyckas det knappast på nåt annat sätt heller.

 

 

Läs fler berättelser om intressebevakningen år 2017:

I bästa fall är intressebevakningen ett omfattande samarbete – styrkan finns i de olika mötena

Arbetet med utkomststöd är nu ett samspel mellan kommunerna och FPA

lateral-image-left
lateral-image-right
tags