Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2019-2023

Nationell vision av framtidens kommun

Kommunförbundet eftersträver en nationell vision av framtidens kommun. Den gemensamma synen på en kommun med självstyrelse och kloka värderingar bör utvecklas

  • genom att överskrida regeringsperioderna
  • parlamentariskt
  • i samarbete med kommunerna.

Kommunal självstyrelse är handlingsfrihet och ekonomiskt spelrum som bygger på kommuninvånarnas delaktighet. Kommunerna är basen i det demokratiska systemet. 

En kommun med självstyrelse verkar på ett klokt sätt för sina invånare: beslut och val ska vara hållbara. Utöver de ekonomiska värdena betonas välfärds- och miljövärden.

En kommun- och stadspolitik som utgår från behoven i de allt mer olika kommunerna och en regionutveckling som tar hänsyn till hela landet bör genomföras och stödas på nationell nivå. 

Kommunernas och landskapens viktigaste gemensamma uppgift är att trygga medborgarnas välfärd. För detta måste tillräckliga resurser säkerställas.

Regeringsprogramm

Kommunförbundets mål för regeringsprogrammet 2019-2023

Kommunförbundets sex mål för regeringsprogrammet för riksdagsperioden 2019-2013.

lateral-image-left