ARTTU2 - Programmets organisation

Ledning:

Programchef:
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Finlands Kommunförbund, +358 50 337 5634, marianne.pekola-sjoblom(at)kommunforbundet.fi.
 
Styrgruppens ordförande:
Jenni Airaksinen, forsknings- och utvecklingsdirektör, Finlands Kommunförbund, +358 50 533 2002, jenni.airaksinen(at)kommunforbundet.fi 
 
Ersättare för programchefen är projektchefen för delprojektet Utvärdering av reformprocesserna i kommunerna:
Arto Koski, sakkunnig, Finlands Kommunförbund, +358 50 542 9299, arto.koski(at)kommunforbundet.fi
 
Styrgruppens sekreterare:
Miska Smolander, projektkoordinator, Finlands Kommunförbund, +358 50 386 4128, miska.smolander(at)kommunforbundet.fi

  

    

   

   Styrgrupp:

   OrdförandeJenni Airaksinen,  forsknings- och utvecklingsdirektör, Finlands Kommunförbund

   SekreterareMiska Smolander,  projektsamordnare, Finlands Kommunförbund

   Föredragande, programchef : Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Finlands Kommunförbund

   Forskningsinstansernas representant 2017-2018: Pentti Meklin, professor emeritus, Tammerfors universitet

   Övriga medlemmar:

   Markku Heinonen, kehitysjohtaja, Lappeenrannan kaupunki

   (varajäsen Maria Ala-Siuru, kehityspäällikkö, Oulun kaupunki)

   Mikko Ollikainen, kunnanjohtaja, Vöyrin kunta

   (varajäsen Teijo Mäenpää, kunnanjohtaja, Säkylän kunta)

   Heidi Rämö, kunnanjohtaja, Lempäälän kunta

   (varajäsen Päivi Rahkonen, kunnanjohtaja, Hollolan kunta)

   Matti Vatilo, rakennusneuvos, ympäristöministeriö

   (varajäsen Olli Maijala, neuvotteleva virkamies, YM)

   Anne-Marie Välikangas, finanssineuvos, valtiovarainministeriö

   (varajäsen Eeva Mäenpää, lainsäädäntöneuvos, VM)

   Saara Leppinen, neuvotteleva virkamies, sosiaali- ja terveysministeriö 

   (varajäsen Timo A. Tanninen, finanssineuvos, STM)

   Arto Koski, erityisasiantuntija, Kuntaliitto

   (varajäsen Antti Kuopila, erityisasiantuntija, Kuntaliitto)

   Tarja Myllärinen, johtaja, sosiaali- ja terveysasiat, Kuntaliitto

   (varajäsen Terhi Päivärinta, johtaja, opetus ja kulttuuri, Kuntaliitto)

   Arto Sulonen, lakiasiainjohtaja, Kuntaliitto

   (varajäsen Henrik Rainio, vs. johtaja, kuntatalous, Kuntaliitto)

   Jarkko Huovinen, johtaja, alueet ja yhdyskunnat, Kuntaliitto

   (varajäsen Kauko Aronen, kaupunkitutkimuspäällikkö, Kuntaliitto)

   Jari Rajanen, johtaja, opetus- ja kulttuuriministeriö

    

   Expertgrupper:

   Expertgrupperna fungerar som bollplank för idéer och som sparringpartner för delprojekten och utnyttjande av resultaten av dem. Grupperna samlas två eller tre gånger när delprojekten är i den aktiva fasen. Medlemmarna i de utsedda expertgrupperna företräder de medverkande kommunerna, ministerier och Kommunförbundet.

    

   Forskningsprogrammet ARTTU2

   centred-liftup
   tags