Kommundirektörsnätverket Grupp 44

Kommunförbundets Grupp 44 är ett nätverk för kommundirektörer som består av 42 kommundirektörer, ordföranden för Finlands Kommundirektörer rf och en representant för landskapet Ålands kommuner. Varje kommundirektör har en personlig ersättare. En tredjedel av platserna byts ut per mandatperiod.

Kommundirektörsnätverket har till uppgift att stödja Kommunförbundets ledning i intressebevakningsfrågor och i utvecklingen av förbundets verksamhet samt att föra fram kommunledningens aktuella frågor och utmaningar i vardagen. I nätverket förs en dialog med Kommunförbundet om förändringsfenomen inom kommunsektorn och om framförhållning och reaktioner på fenomenen. 

Nätverket samlas fyra gånger per år. Ordförande är Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen och som koordinator fungerar forskningschef Marianne Pekola-Sjöblom.

Kommunförbundets sakkunniga som kan ge mer information