Pressmeddelande, 

12 semifinalister i FM i kommunal marknadsföring

(Kommunförbundet informerar 25.4.2014) Semifinalisterna har utsetts i FM i kommunal marknadsföring, som i år anordnas för nionde gången. Sammanlagt 59 bidrag deltog i tävlingen. 

Målet för FM i kommunal marknadsföring är att förbättra den kommunala sektorns marknads-förings- och kommunikationskompetens genom att lyfta fram god praxis, dvs. exemplarisk och framgångsrik marknadsföring eller kommunikation. Tävlingen ger en helhetsöversikt över ak-tuell kommunal och regional marknadsföring. Samtidigt fås jämförelsematerial om lyckad marknadsföring och bakgrunden till den.

– En genomgående trend i år har varit medinflytande. Invånare, turister, företag och intres-sentgrupper har engagerats i att producera innehåll. Tävlingsbidragen omfattade flera enskilda produkter, evenemang, nya visuella profiler och nya servicehelheter. Det är glädjande att se att det bland bidragen finns både innovativa och fyndiga idéer och långsiktiga och professionella kampanjer, säger Merja Olari-Sintonen, marknadsföringschef vid Kommunförbundet. 

Tävlingen hör till nätverket Piiris verksamhet. Piiri är ett öppet och avgiftsfritt samarbets- och utvecklingsnätverk som syftar till att stärka kommunernas och regionernas marknadsförings- och kommunikationskompetens. 

Vinnarna offentliggörs i maj

Vinnarna tillkännages vid evenemanget Piiri 2014 på båtresan mellan Vasa och Umeå den 22 maj 2014. Juryn kan även dela ut hedersomnämnanden. 

Det vinnande bidraget får titeln mästare i FM i kommunal marknadsföring. De bidrag som fått guld, silver och brons får dessutom publicitet och ett diplom. Kampanjerna genomförs tillsam-mans med tävlingens samarbetsföretag.

FM i kommunal marknadsföring arrangeras av organisationer som utvecklar den kommunala och regionala marknadsföringen: Finlands Kommunförbund, Seudulliset Kehittämisyhteisöt SEKES ry och Föreningen Finlands turistorganisationer FFTO rf. Samarbetsföretag i nätverket Piiri är MTV3, Sanoma Media, Otavamedia, KL-Kustannus Oy/Kuntalehti och Finlands kommun-tidning. 

FM i kommunal marknadsföring 2014 – kortlista i alfabetisk ordning 

Akaa stad: Makea Akaa 

Borgå stad: Vinn en vecka i drömmarnas hem  

Esbo stad, idrottstjänster: Konceptet Esbo i farten 

Helsingfors stad: The Tall Ships Races Helsingfors 2013 

Helsingin Markkinointi Oy: Nordic Bloggers´ Experience 

Lahtis stad: Lahti uudistuu

Nystad: Rekrtyteringsmässan Töitä ja tekijöitä "Pestuumarkkinat”

S:t Michaels stad: Innovatiivinen hankinta

Satakuntaliitto (Onni kutsuu kylään -hanke) & SataKylät ry: Avoimet kylät -päivä 

Seinäjoen seudun elinkeinokeskus / Komia-markkinointi: Vahvan tahdon lähettiläät

Suupohjan kehittämisyhdistys ry: Seikkaile Suupohjassa -löytöretkiä lähelle 

Tuusniemi kommun: Tuusniemi skyview   

Närmare upplysningar:
Merja Olari-Sintonen, marknadsföringschef, Finlands Kommunförbund
09 771 2676, 050 378 4305
Eeva-Kaisa Kivistö, marknadsföringsplanerare, Finlands Kommunförbund
09 771 2027, 050 447 7714

  •  

Etiketter