Pressmeddelande, 

Årets klientorienterade barnskyddsinsats efterlyses

(Centralförbundet för Barnskydd, Huoltaja-säätiö och Kommunförbundet informerar 20.10.2014) Centralförbundet för Barnskydd,  Huoltaja-säätiö och Kommunförbundet efterlyser igen årets mest förtjänstfulla kommunala barnskyddsinsats. Med priset vill man påminna om vikten av preventivt arbete och hitta nya sätt att beakta barnets bästa och klienternas individuella behov. Vem som helst får komma med förslag till pristagare senast den 12 december 2014.


Centralförbundet för Barnskydd, Huoltaja-Säätiö och Kommunförbundet belönar årligen den bästa kommunala insatsen inom barnskyddet. Avsikten med priset är att lyfta fram arbete i kommunerna som utvecklar barnskyddet och god praxis samt påminna om vikten av förebyggande arbete. Genom priset vill man speciellt få reda på praxis som bättre än tidigare beaktar familje- och klientperspektivet.  Bland kriterierna för beviljande av priset understryks beaktandet av barnets bästa och verksamhetens inverkan på kommunalt beslutsfattande i frågor som gäller barn.

Pristagaren väljs av socialöverrådet Aulikki Kananoja tillsammans med en jury. I juryn finns representanter för Osallisuuden aika ry och unga och föräldrar som är erfarenhetsexperter inom nätverksprojektet VOIKUKKIA. Osallisuuden aika ry är en förening som grundats av barnskyddsunga och som tillsammans med yrkesfolk utvecklar barnskyddet. Bakom föreningen står gruppen Nuoret kehittäjät som för två år sedan tilldelades justitieministeriets demokratipris. Projektet VOIKUKKIA utvecklar och erbjuder stöd för föräldrar till placerade barn.

Vem som helst kan ge förslag senast den 12 december 2014 och pristagaren offentliggörs  på Sosiaalijohdon neuvottelupäivät (socialledningens förhandlingsdagar) den 3 februari 2015.

Läs mer och föreslå din favorit: www.lskl.fi/barnskyddsinsats

Priset för en kommunal barnskyddsinsats delas nu ut för tredje gången. Tidigare mottagare av priset har varit Välfärdsrådgivningen i Imatra och Nurmijärvi kommuns verksamhetsmodell för tidigt öppet samarbete inom barnskyddet.

Närmare upplysningar:
Ulla Salonen-Soulie, verksamhetsledare, Huoltaja-säätiö, (09) 771 2186
Aila Puustinen-Korhonen, sakkunnig, Kommunforbundet, 050 344 6884
Hanna Heinonen, programdirektör, Centralförbundet för Barnskydd, 040 838 4027

Finlands Kommunförbund är en tvåspråkig intresseorganisation för alla kommuner och städer i Finland. Med sin sakkunskap utvecklar förbundet den kommunala servicen. På förbundets webbplats kommunerna.net finns central information om kommunsektorn och den kommunala servicen. Finlands kommuner och städer ansvarar för cirka 2/3 av den offentliga servicen och har tillsammans med samkommunerna nästan en halv miljon anställda. Läs mera på www.kommunerna.net

Centralförbundet för Barnskydd grundades 1937 som en takorganisation inom barnskyddet. Centralförbundet påverkar aktivt och förenar krafter i frågor som gäller barns rättigheter såväl på nationell som på europeisk nivå. Centralförbundet eftersträvar en situation i samhället där barnens behov verkligen prioriteras i beslutsfattandet och där deras rättigheter tillgodoses till fullo. Centralförbundet har 91 medlemsorganisationer och 37 medlemskommuner eller medlemssamkommuner. Stiftelsen Barnets Dag som upprätthåller Borgbackens nöjespark i Helsingfors är verksamhetens viktigaste finansiär. http://www.lskl.fi/sv

Huoltaja-säätiö främjar kommunal socialpolitik och stärker kompetens- och informationsunderlaget för anställda inom socialsektorn. Stiftelsen påverkar det samhälleliga beslutsfattandet genom att väcka diskussion och erbjuda kunskaper och färdigheter till beslutsfattare, arbetsmarknadsparter och anställda inom socialsektorn i syfte att utveckla sektorn, finna nya koncept och ge dem fotfäste i arbetsrutinerna. Läs mera på www.huoltaja-saatio.fi

Läs mer om dessa teman