Pressmeddelande, 

Årets pro gradu med kommunal inriktning granskar utvecklingen av elsystemet i Åbo

(Kommunförbundet informerar 19.12.2014) Kommunförbundet har valt årets bästa avhandling pro gradu med kommunal inriktning. Avhandlingen som premieras i år behandlar effekterna  av politiska och ekonomiska faktorer på beslutsfattandet i kommunen.

Hederspriset går till filosofiemagister Johannes Yrttiaho för hans avhandling Kamppailu kaupungin sähköstä. Pääomaleirit ja kunnallispolitiikka Turun sähköjärjestelmän kehityksessä 1919–1929. Avhandlingen ökar kunskapen om mekanismerna i den finländska kommunalpolitiken, sägs det i motiveringen till hederspriset.

Kommunförbundet premierar varje år föregående års bästa avhandling pro gradu om kommunsektorn och ger två hedersomnämnanden. Johannes Yrttiahos avhandling, som bland de avhandlingar som godkändes 2013 valdes till bästa avhandling pro gradu, behandlar maktutövning och politiska och ekonomiska faktorers inverkan på elsystemets utveckling på lokal nivå. Det är en fallstudie om eltjänsternas brytningsperiod i Åbo 1919–1929.

– Dialogen mellan materialanvändning och teori i avhandlingen är utmärkt. Det är välskriven och intressant läsning som också ger kunskapen om den finländska kommunalpolitikens mekanismer mervärde, säger juryledaren Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

– Avhandlingens infallsvinkel kunde vara till nytta exempelvis när man analyserar beslut om fjärrvärme eller jordvärme, privatisering av elbolag eller andra beslut om infrastrukturen i kommunerna, säger Kauko Aronen, chef för stadsforskningen vid Kommunförbundet.

Hedersomnämnanden för studier som gäller konkurrensneutralitet och stöd för socialarbetarnas arbete

Kommunförbundet gav också två hedersomnämnanden för studier som behandlade kommunsektorn.

Det ena gick till ekonomie kandidaten Pirjo Pyörälä för studien Kilpailuneutraliteetti kunnallisissa liikelaitoksissa som utreder om ändringarna av kommunallagen och konkurrenslagen förbättrar konkurrensneutraliteten och om dessa ändringar motsvarar internationella anvisningar och undersökningar.

Det andra hedersomnämnandet tilldelades magister i samhällsvetenskaper Jarmo Polvi för studien Johtavien sosiaalityöntekijöiden työn tuki: ”Hyvä ilmapiiri ja yhteiset ajatukset” som ger information om stöd för det arbete som utförs av en viktig grupp inom socialväsendet, dvs. ledande socialarbetare som är närmaste chefer.

Bästa pro gradun premieras årligen

Kommunförbundet premierar varje år det bästa lärdomsprovet på pro gradu-nivå med kommunal inriktning med ett stipendium på 2 000 euro och ger två avhandlingar ett hedersomnämnande.

Premieringen sker på basis av de förslag som lämnats in av universitet och högskolor. I år fick Kommunförbundet 21 tävlingsbidrag från nio olika universitet och högskolor.

Vid bedömningen av avhandlingarna som sker med hjälp av Kommunförbundets sakkunniga fästs särskild vikt vid hur arbetet genomförts och hur avhandlingen kan användas inom kommunsektorn.

Närmare upplysningar:
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, Kommunförbundet, tfn 050 337 5634
Kauko Aronen, stadsforskningschef, tfn 050 557 0578
Pristagaren, FM Johannes Yrttiaho, tfn 050 440 5204

 

 

Mer på webben

Läs mer om dessa teman