Pressmeddelande, 

Den elektroniska välfärdsberättelsen övergår i Finlands Kommunförbunds ägo

(Kommunförbundet informerar 31.10.2014) Den elektroniska välfärdsberättelsen övergår i Finlands Kommunförbunds ägo den 1 november 2014. Verktyget har utvecklats inom ramen för projektet Terveempi Pohjois-Suomi 2 som finansierades via Social- och hälsovårdsministeriets program Kaste. När projektet avslutades var verktyget redan i användning i nästan 250 kommuner.


- Den elektroniska välfärdsberättelsen är ett nytt verktyg som stödjer tvärfunktionell kunskapsledning och beslutsfattande i kommunerna. Uppgifterna som välfärdsberättelsen producerar är en viktig del av planeringen, genomförandet och utvärderingen av kommunens strategiska verksamhet och ekonomi, säger Kommunförbundets vd Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

Kommunförbundet leder i egenskap av verktygets ägare den fortsatta utvecklingen av verktyget i samarbete med kommunerna, nationella experter och Kommunförbundets dotterbolag Finnish Consulting Group Oy (FCG).

Utvecklingsarbetet fortsätter utifrån kommunernas respons

- Den elektroniska välfärdsberättelsen utvecklas utifrån responsen från kommunerna, säger Anne Sormunen, sakkunnig vid Kommunförbundet.

Den följande versionen av det tekniska underlaget tas i bruk under år 2015 utifrån kommunernas respons.

- Ett viktigt mål är att förbättra verktygets användbarhet och innehållet i indikatorerna så att välfärdsberättelsen tydligare än tidigare följer kommunernas årsklocka i planeringen, genomförandet, utvärderingen och ledningen av verksamheten och ekonomin, säger Kaija Majoinen, forsknings och utvecklingsdirektör vid enheten för Kommunutveckling, demokrati och ledarskap.

Kommunerna får också i fortsättningen stöd av Kommunförbundets och FCG:s sakkunniga i användningen av verktyget och utnyttjandet av den information som verktyget producerar. Stöd ges i form av coaching och konsulttjänster som skräddarsys för en kommun eller region.

Kommunerna får information bland annat om hur man använder den elektroniska välfärdsberättelsen, hur verktyget integreras i kommunens ledningssystem och i beredningen av kommunstrategin samt hur uppgifterna utnyttjas i ett tvärfunktionellt samarbete på alla nivåer.

Verktyget finns på adressen www.hyvinvointikertomus.fi. Det går att beställa användarnamn för välfärdsberättelsen av hannu.niemi (at) kommunforbundet.fi. 

Närmare upplysningar:
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, verkställande direktör, tfn 050 364 7883
Kaija Majoinen, forsknings- och utvecklingsdirektör, tfn  0500 811 239
Anne Sormunen, sakkunnig, tfn 050 576 0967

Läs mer om dessa teman