Pressmeddelande, 

Etiska anvisningar utarbetas för kommunerna

(Kommunförbundet informerar 11.2.2014) Kommunförbundet börjar bereda spelregler för hur man inom kommunalförvaltningen ska förhålla sig till intressebevakning som gäller kommunerna. 

​Nyligen färdigställdes ett förslag till etiska anvisningar för statstjänstemän, bland annat om karenstid då en ledande tjänsteman övergår till den privata sektorn. Man vill ha anvisningar för praktiska situationer också som stöd för totalrevideringen av kommunallagen.

– Olika instanser eftersträvar att påverka beslutsfattandet i kommunerna bland annat i samband med planläggning och upphandling. Bestämmelserna om likabehandling och jäv är klara men för enskilda fall behövs instruktioner, säger Kommunförbundets verkställande direktör Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.

 – Kommunerna är i många fall i stor utsträckning beroende av forskningsrön och annat material när de egna resurserna är små.  Då borde man ändå kunna försäkra sig om att informationen är tillförlitlig och oberoende.

– Det finns en efterfrågan på erfarenhet av kommunalt ledarskap och sektorexpertis inom den privata sektorn. Spelreglerna borde vara klara när man övergår från köparens roll till säljarens. Å andra sidan ska man inte göra karriärutvecklingen alltför svår, understryker Mäki-Lohiluoma.

En arbetsgrupp vid Kommunförbundet börjar bereda anvisningar under våren som en fortsättning på beredningen av kommunallagen.

Närmare upplysningar:
Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, verkställande direktör, 050 364 7883
Arto Sulonen, direktör för juridiska enheten, 0400 850 232

Etiketter