Pressmeddelande, 

Ett omfattande forskningsprogram utvärderar genomförda och förestående reformer i kommunerna

(Kommunförbundet informerar 9.12.2014) Forskningsprogrammet för utvärdering ARTTU2, som samordnas av Kommunförbundet, utreder effekterna av de förändringar som genomförda och kommande reformer i kommunerna medför för kommunerna och kommuninvånarna. Forskningsprogrammet inleds vid årsskiftet och pågår till förvåren 2018.


Sammanlagt 40 kommuner har valts till forskningsprogrammet. Programmet är en fortsättning på det motsvarande programmet för utvärdering av strukturreformen som genomfördes 2008-2012.

- Forskningsprogrammet för utvärdering producerar systematisk och jämförbar information om effekterna av å ena sidan reformer som ålagts och kommer att åläggas kommunerna och å andra sidan reformer som kommunerna själva genomfört, säger Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef vid Kommunförbundet.

- Programmet utreder hur reformerna har inverkat på bland annat den kommunala servicen, demokratin och ledningen, den kommunala ekonomin samt samhällsstrukturen och livskraften.

Som en del av forskningsprogrammet har det redan i höst inletts en utvärdering av kommunreformernas beredningsprocesser i samarbete med en grupp forskare från Tammerfors och Lapplands universitet. I början av år 2015 genomförs en omfattande kommunundersökning som utreder kommuninvånarnas synpunkter på och åsikter om bland annat kommunal service, beslutsfattande, delaktighet och inflytande. 

Till ARTTU2 som genomförs som ett omfattande samarbete har valts sammanlagt 40 kommuner av olika typ och storlek i olika delar av Finland. Följande kommuner deltar i forskningsprogrammet: Askola, Esbo, Hattula, Hirvensalmi, Hollola, Tavastehus, Enare, Jyväskylä, Kankaanpää, Keitele, Kimitoön, Keuruu, Karleby, Kotka, Kurikka, Kuusamo, Villmanstrand, Lempäälä, Liperi, S:t Michel, Korsholm, Nivala, Uleåborg, Paltamo, Parkano, Petäjävesi, Pudasjärvi, Raseborg, Reso, Rautalampi, Salo, Sibbo, Säkylä, Tammerfors, Torneå, Åbo, Vasa, Vanda, Vimpeli och Vörå.

Finansiärer för forskningsprogrammet är Finlands Kommunförbund, deltagarkommunerna, Finansministeriet, Social- och hälsovårdsministeriet och andra ministerier.

Forskningsprogrammets olika moduler genomförs i samarbete med olika universitet.

Närmare upplysningar:
Marianne Pekola-Sjöblom, forskningschef, tfn 050 337 5634
Kaija Majoinen, forsknings- och utvecklingsdirektör, tfn 0500 811 239

Läs mer om dessa teman